GYNSZ közleménye

gynsz

A Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségének véleménye

 

Az utóbbi időben újra és újra jelennek meg nyilatkozatok a Magyar Gyógyszerészi Kamara részéről, melyekben erőfölénnyel való visszaéléssel is megvádolják a gyógyszer-nagykereskedőket, azért mert a tőlük elvett és a gyógyszertárakhoz átcsoportosított árrés miatt változtatni kívánnak a gyógyszertárak kedvezményrendszerén. Természetesen a változtatás módszerében, mértékében eltérések lehetnek, hiszen a nagykereskedőket is némileg eltérő módon érintheti az augusztus 1-től érvényes árrés-rendelet, ugyanakkor azzal mindenki tisztában volt, hogy a Széll Kálmán-Terv okozta veszteségek után a gyógyszer-nagykereskedők ezt az árrés-átcsoportosítást már nem tudják kigazdálkodni a kedvezményrendszer változtatása nélkül.

A csökkentett árrés nyilvánvalóan kevesebb engedménynek lehet csak forrása, mivel az egyéb költségcsökkentési lépéseket (szállítással, készletezéssel, telephellyel kapcsolatos költségek) már megtették, és a jelenlegi kiszolgálási színvonalon (pl. szállítási gyakoriság) nincs se lehetőség, se szándék változtatni, mert az a folyamatos és biztonságos gyógyszerellátást veszélyeztetné.

 

Szeretnénk emlékeztetni mindenkit arra, mert nagyon fontosnak tarjuk, hogy mi is volt az árrés-rendelet alkotói és az előkészítésben közreműködő személyek, szervezetek szándéka. Idézünk a rendelettervezet anyagából.

 

„Ezzel az intézkedéssel megvalósítható lenne, hogy a jelenleg biztosított nagykereskedelmi kedvezmények, melyek a nagyforgalmú gyógyszertárak szűkebb csoportjának nyújtanak gazdasági előnyöket, szabályozott körülmények között a gyógyszertárak között transzparens módon kerüljenek elosztásra, segítve a kis gyógyszertárakat is.”

 

Nem szeretnénk állást foglalni a kis és nagy patikák helyzetének alakulásának okairól, mert ez a (szakma)politika dolga, és az sok mindentől függhet, hogy mitől kis patika ma egy kis patika. Tény az, hogy a mostani árrés-rendelet célja kimondva tehát az volt, hogy a nagyforgalmú patikák nagykereskedelmi engedménye és a kisforgalmú gyógyszertárak engedménye közelítsen egymáshoz. A nagykereskedők tehát nem tehetnek mást, mint a nagyforgalmú gyógyszertárak kedvezményeiből arányosan többet kénytelenek visszavenni, mint a kisforgalmú patikáktól, hiszen az árrés-átcsoportosítás mértéke ezt teszi szükségessé. Ezért nem lehet átlagos kedvezménymérték-csökkenésről beszélni úgy, ahogy ez korábbi kamarai elemző anyagban szerepelt.

Amennyiben a gyógyszer-nagykereskedők a fizetési határidők csökkentésével és a kevesebb forgalom miatt alacsonyabb kedvezmények visszavonásával sújtanák a kisforgalmú gyógyszertárakat, azok feltehetőleg nagyon hamar bedőlnének. Ez pedig nem szándéka a rendeletalkotóknak.

 

Előre látható volt - és a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége ezt meg is fogalmazta korábban -, hogy ez az árrés-rendelet külső forrás bevonása nélkül nem jelenthet valódi megoldást az ágazat szereplőinek, mindössze arra alkalmas, hogy éket verjen a gyógyszertárak és a gyógyszer-nagykereskedők közé.

 

Sajnáljuk, hogy az életbe lépett árrés-rendelet nem csak a nagykereskedőket hozza rendkívül nehéz helyzetbe egyes régi, jó partnereivel szemben, hanem szándéka szerint eleve (koncepcionálisan) a patikák jövedelmezőségét is át kívánja rajzolni.

 

A GYNSZ ügyvezetése hozzájárulását adta tagszervezeteinek ahhoz, hogy e közleményt eljuttassák partnereik részére.

 

Budapest, 2012. augusztus 14.


Dr. Küttel Sándor s.k.
elnök
Dr. Feller Antal s.k.
alelnök
Dévényi Róbert s.k.
alelnök