GYNSZ

gynsz

Tények a gyógyszer-nagykereskedelemről

A Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségének közleménye

 

A 2012. augusztus 1-jei hatállyal életbe lépő árrés-rendelet új helyzetet teremt a hazai gyógyszer- nagykereskedelemben. Tekintettel arra, hogy a gyógyszerforgalmazással kapcsolatos minden változás hatással lehet a betegek ellátására is, az új piaci helyzetet jelentős érdeklődés kíséri. Éppen ezért a betegek, a gyógyszerészek és a gyógyszer-nagykereskedők számára egyaránt kiemelten fontos, hogy a témában megjelenő valamennyi közlemény hiteles, pontos adatokat tartalmazzon. A Magyar Gyógyszerészi Kamara kommunikációja különösen fontos az adott helyzetben, azonban, sajnálatos módon a szervezet által közzétett elemzések számos lényeges körülményt nem vesznek figyelembe, valamint több pontatlanságot is tartalmaznak a nagykereskedelmi tevékenységről. A Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége szóban már jelezte a Kamarának fenntartásait, azonban az ezt követő kamarai kommunikáció is tartalmazott pontosításra szoruló állításokat. A korrekt tájékoztatás és az esetleges félreértések elkerülése érdekében a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége a Kamara által közzétett elemzéseket az alábbiakkal kívánja pontosítani, illetve kiegészíteni:

 

-          Az elemzések említik a nagykereskedők mérlegadataiban szereplő, a gyógyszer-gyártóktól utólag kapott engedményeket, amelyek nagyságrendje megegyezik a patikák számára adott utólagos engedménnyel. Azonban az elemzés nem tartalmazza azt a tényt, hogy ez a tétel nem a gyógyszer-nagykereskedők extra nyeresége, hanem a vevőknek (döntően gyógyszertáraknak) továbbított, a nagykereskedők által megelőlegezett gyártói akciók elszámolásának ellenértéke, amit a gyógyszertárak az áru beszerzésekor realizálnak. A gyógyszer-gyártók által átadott engedmény teljes mértékben átadásra kerül a partnerek részére! Fontos kiemelni, hogy a nagykereskedők árréséből adott engedménnyel azonos mértékű gyártói engedmények éves szinten 8-10 milliárd forint bevételt jelentenek a patikák számára. Ha ehhez hozzávesszük azt, hogy ezt a szintet 2006 óta folyamatosan növekedve érte el, akkor az így kapott engedmény egészen biztosan túlkompenzálta (az IMS adatok által ez idáig alá nem támasztott mértékű) árréstömeg- csökkenést. Összegezve: az utólagosan folyósított nagykereskedelmi engedményt a nagykereskedők a saját árrésükből adták át a gyógyszertáraknak, és mindezen túl a patikák ezzel közel azonos mértékű, a gyártók által nyújtott – elsősorban akciós megrendelőlapok segítségével kiajánlott – engedményt is kaptak. A gyártói engedmény mértéke jelentősen meghaladta, meghaladja a 2012-ben 2,7, 2013-ban 3,6 milliárdos kompenzációs összeget.

 

-          Az elemzések nem tekintik át teljes körűen a nagykereskedők költségadatait, illetve nem térnek ki arra, hogy a jelenlegi gazdasági körülmények hogyan hatnak a gyógyszer-nagykereskedőkre.

 

-          Az elemzésekben fontos lenne kiemelni azt is, hogy hogyan változhat meg a nagy forgalmú patikák jövedelmezősége, milyen veszteségeket szenvedhetnek el.

 

-          Szintén rendkívül fontos lenne a nagykereskedők által biztosított hosszabb fizetési határidők a nagykereskedőket terhelő jelentős anyagi terhének figyelembe vétele is.  

 

Végül, de nem utolsó sorban hiányoljuk annak hangsúlyozását, hogy a jelenlegi rendelet nem külső forrást von be az amúgy is alulfinanszírozott ágazatba, hanem a már rendszerben lévő forrásokat rendezi át, amelyek már rövidtávon sem jelentenek megoldást a problémákra. Célunk, hogy a gyógyszer-forgalmazásban érintett valamennyi szereplővel szorosan együttműködve az új körülményekhez alkalmazkodva olyan működést alakítsunk ki, amely egyaránt biztosítja a hatékony patikai és nagykereskedelmi működést, ezáltal pedig a gördülékeny betegellátást!

 

A GYNSZ ügyvezetése hozzájárulását adta tagszervezeteinek ahhoz, hogy e közleményt eljuttassák partnereik részére.

 

Budapest, 2012.07.27.

 


Dr. Küttel Sándor s.k.
elnök
Dr. Feller Antal s.k.
alelnök
Dévényi Róbert s.k.
alelnök